Báo Time chọn Đức Giáo Hoàng Phanxicô là ''Người của Năm'' 2013

Tip
ĐTC Phanxicô được chọn làm nhân vật năm 2013 của tuần báo TimeTime là tuần báo uy tính hàng đầu trên thế giới, trong ngày hôm nay, Thứ Tư 11 tháng 12, đã bình chọn Đức Thánh Cha Phanxicô là nhân vật năm 2013. Đây là truyền thống của báo Time có từ năm 1927 và mỗi năm họ chọn một nhân vật, hay một phong trào làm người của năm đó.

Việc bình chọn nhân vật nào trong năm không dựa theo tiêu chuẩn vị đó là người tốt hay xấu, mà phải được báo chí thế giới nói nhiều đến trong năm

Một nhân vật nào đưọc Time tuyển chọn, ban biên tập sẽ dành một bài báo đặc biệt nói vị đó.

Trong bài viết về ĐTC Phanxicô trong tuần này, báo Time nhấn mạnh đến khía cạnh ĐTC đặc biệt chú ý đến người nghèo, sống đơn sơ khiêm tốn, và nhất là ảnh hưởng của ĐTC đã làm bừng lên sức sống của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ nhất là tại các nước Ây Mỹ.

Giới báo chí thế giới đã đặt cho ĐTC Phanxicô những danh hiệu như “ Giáo Hoàng Của Người Nghèo”;” Giáo Hoàng Của Quần Chúng”. Những tin tức Đức Thánh Cha tỏ lòng thương yêu người nghèo, bệnh tật, gần gũi với mọi người đều được các hãng thông tấn quốc tế loan truyền cách rộng rãi.

Nguyễn Long Thao
See Also

Video: http://www.youtube.com/watch?v=S3pcXirY8J0

CNN