Tại cái bài viết hay quá nên đào lên cho mọi người chiêm ngưỡng làn nữa ý mà.hehe